top of page

3 x 1 : Diversificeren, aandacht en resultaten

1 IDEE VAN MIJ
"Je idee in een groep of team kenbaar maken is het veiligst in een diverse groep.
Een diverse groep is per definitie geboren wanneer authenticiteit en autonomie de kernwaarden zijn van elk individu.
En veiligheid is hiervan een automatisch resultaat."

en andersom geldt hetzelfde:

"Wanneer elk individu in een groep vanuit authenticiteit en autonomie werkt is er veiligheid èn automatisch diversiteit. Wanneer dat er is, is een idee delen in een groep of team het meest vruchtbaar. 
Ook als dit idee niet gekozen wordt om uit te voeren."

1 IDEE VAN IEMAND ANDERS 
Catherine Philips, Vice Decaan van Columbia University uit het boek 'De acht grote lessen van de natuur van Gary Fergusson': 
"Het toevoegen van een sociale diversiteit aan een groep op zich heeft al het effect dat mensen geloven dat er onderlinge verschillen in perspectief zouden kunnen bestaan. Door die gedachte alleen al gaan mensen zich anders gedragen. Als mensen weten dat ze in sociaal opzicht van elkaar verschillen dat ze andere verwachtingen hebben. Ze stellen zich op in verschil van mening en in perspectief, ze nemen aan dat ze meer hun best moeten doen om tot overeenstemming te komen. De voordelen zijn ver-strekkend.

Het leidt tot betere aandacht en betere inzet. In de natuur hangen gezondheid en veerkracht niet uitsluitend af van de aanwezigheid van de verschillende soorten maar is het ook belangrijk hoe gevarieerd eigenschap en gedrag is. De ene margriet heeft betere aanleg tot het vormen van wortels, een andere margriet is in staat betere bloemen te produceren en weer een andere margriet kan heel goed water vast houden. Zij (de diversiteit) zijn de basis van een soort cohesie van het overleven op de lange termijn". - 
 
1 VRAAG
"
Op welk gebied in je leven heb jij meer diversiteit nodig?" 


Tot de volgende week!

Judith.
The world belongs to the brave.

Judith Stapel is oprichter van de training Doel.Bewust, is coach en werkt in opdracht aan de realisatie van concepten of projecten bij verschillende organisaties en bedrijven. 
Partner bij Let's make it happen, hèt bureau voor effectieve ondernemers support.

Doe mee 

Dankjewel voor het lezen. Je kan meer praktische ideëen krijgen door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief. Elke week krijg je 1 idee van mij, 1 idee van een ander en 1 vraag om over na te denken. Laat je e-mail adres achter en schrijf je in. 

Tot de volgende dinsdag

bottom of page